top of page

O nás

Daycare Center

Sme prvá súkromná škôlka v Alžbetinom Dvore s dlhoročnými skúsenosťami.

Naše zariadenie poskytuje deťom bezpečné, rodinné, motivujúce a pozitívne prostredie s profesionálnou celodennou, resp. poldennou starostlivosťou.

 

Malý detský kolektív,  zabezpečuje, že sa vašim deťom môžeme venovať
individuálne a preto sa deti u nás cítia šťastne a tešia sa do škôlky.

 

Zároveň každodenne získavajú množstvo nových zmyslových zážitkov, vlastných praktických skúseností a vďaka deťom tak prirodzene vlastnej zvedavosti, sa zdokonaľuje aj ich zručnosť v mnohých oblastiach a nadobúdajú zdravé sebavedomie.

 

Naša škôlka Little Us ponúka:

 

 • profesionálnu celodennú, resp. poldennú starostlivosť o deti vo veku už od 1 roka,

 • predškolská výchova vedená kvalifikovaným pedagogickým personálom,

 • kvalitný program spojený s prípravou na povinnú školskú dochádzku,

 • výučbu anglického jazyka hravou formou,

 • tanečno – pohybové aktivity pre malých neposedov

 • športovú výchovu – joga, v pripade zaujmu: gymnastika, plávanie

 • kultúrnu výchovu – divadelné predstavenia, zaujímavé exkurzie do detských múzeí,

 • výtvarnú výchovu – tvorivé dielničky,

 • environmentálnu výchovu detí (projekty: „Malý záhradník“- s praktickou realizáciou sa v našej vlastnej záhradke, „Odpadky patria do vlastného koša“ – s dôrazom na triedenie odpadu, „Neplytváme vodičkou a svetlom“ – vedieme deti k šetreniu vodou a elektrickou energiou),

 • základy etiky – našich roztopašníkov učíme základom slušného správania,

 • narodeninové oslavy s tortou a sviečkami,

 • zdravú životosprávu s dôrazom na prvotriedne, čerstvé potraviny od biozáhradkárov a kvalitný pitný režim počas celého dňa

 • podnetné prostredie škôlky s vlastným dvorom a záhradkou.

 

Podmienky prijatia dieťaťa do Little Us:

 

        Naše súkromné celodenné predškolské zariadenia je otvorené denne, počas pracovných dní od 7:00hod do 17:00hod..

        Nástup je možný počas celého školského roka.

       Zápis do škôlky prebieha formou osobného stretnutia s dieťaťom v škôlke po vzájomnej dohode (zákonný zástupca kontaktuje predom škôlku emailom na info@littleus.sk/skolka.newlittleus@gmail.com)

Uprednostnené sú deti pokračujúce v dochádzke aj v ďalšom roku a ich súrodenci.

 

 

Right now:
 
Vitajte : )
Kid's Drawing
bottom of page