top of page

Cenník

 

 

Mesačné školné

 • Celodenné (5/5) - 390,- € / mesiac + strava 4,-€/ deň ; (7:00 – 17:00)

 • Poldenné                360,- € / mesiac + strava 4,-€/ deň;  (7:00 – 12:30)  

 

        Jasličkári do dovŕšenia 3r. veku majú príplatok 10% k hodnote školného.

 •  (Možnosť využiť štátny príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280,-€/mesiac na dieťa do 3r.

 

      PRÍSPEVOK OD ŠTÁTU

 

          Na umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia je dnes možné získať príspevok od štátu

          do maximálnej výšky 280 EUR.

 •    Nárok na príspevok bližšie popisuje zákon č. 513/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o              rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/200príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.

V zmysle tohto zákona vyplýva nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa a možnosť vykonávania    zárobkovej            činnosti rodičov v období starostlivosti o dieťa od narodenia do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé dieťa do troch, resp. šesť rokov veku, ak preukáže výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti za túto starostlivosť, najviac v sume 280 € – v prípade celodennej návštevnosti zariadenia.

      Viac informácií o štátnom príspevku Vám radi poskytneme osobne.

 

 

   

   Adaptačný pobyt - 1 hodina: 7,- € (spoplatnených je len prvých 5 hodín dňa)

     Súrodenecká zľava - mínus 10% zo školného.

V cene pravidelného celodenného mesačného školného JE zahrnuté

 

 

 • poskytovanie výučby pre podporu inteligencie dieťaťa a rozvoj myslenia, vychádzajúcej zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0;

 • výučba v cudzom jazyku - Anglicky hravou formou;

 • výtvarná výchova;

 • telesná výchova;

 • posteľná bielizeň, všetky hygienické potreby (uteráčiky, zubné kefky, pasty, krémy),

 • pracovná a reflexná vesta,

 • knihy, písanky, všetky učebné a výtvarné pomôcky,

 • narodeninová oslava s tortou so sviečkami a darčekom,

 

 

bottom of page