Cenník

 

 

Mesačné školné

 • Celodenné (5/5) - 350,- € / mesiac + 4,50 strava; (7:00 – 17:00)

 • Poldenné                300,- € / mesiac + 3,50 strava; (7:00 – 12:30)  

 

Denná škôlka

 

 • Celodenné               30,- € vrátane stravy

 • Poldenné                  20,- € vrátane stravy                        

 

        Jasličkári do dovŕšenia 3r. veku majú príplatok 10% k hodnote školného.

 •  (Možnosť využiť štátny príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280,-€/mesiac na dieťa do 3r.

 

      PRÍSPEVOK OD ŠTÁTU

 

          Na umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia je dnes možné získať príspevok od štátu

          do maximálnej výšky 280 EUR.

 •    Nárok na príspevok bližšie popisuje zákon č. 513/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o              rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/200príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.

V zmysle tohto zákona vyplýva nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa a možnosť vykonávania    zárobkovej            činnosti rodičov v období starostlivosti o dieťa od narodenia do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé dieťa do troch, resp. šesť rokov veku, ak preukáže výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti za túto starostlivosť, najviac v sume 280 € – v prípade celodennej návštevnosti zariadenia.

      Viac informácií o štátnom príspevku Vám radi poskytneme osobne.

 

   

 

     Družina popri škôlke  - postráženie detí mimo prevádzkových hodín riadnej škôlky.

                                                  (Škôlka je otvorená od 7:00 do 17:00 hod.).

                                                  Táto služba sa týka výlučne iba našich škôlkarov a iba vo výnimočných situáciách po   

                                                  vzájomnej dohode za extra príplatok vo výške 5€ / hod

 

    Príležitostné opatrovanie detí  ( mimo prev. dobu - len pre škôlkarov Little Us )

                                           1 hodina: 5,- €

 

    Adaptačný pobyt

                                          1 hodina: 4,- € (spoplatnených je len prvých 5 hodín dňa)

 

     Vernostný program - Rodičia našich škôlkarov majú nárok na vernostný bonus zo školného v nastávajúcom              

                                                 školskom roku, a to až do výšky 12%,(v závislosti od navštevovania škôlky v predchádzajúcom

                                                 šk.roku) t.j. 1% za každý mesiac pobytu dieťaťa v  našej škôlke v školskom roku 2021/2022.

 

     Súrodenecká zľava - mínus 10% zo školného.

 

 

V cene pravidelného celodenného mesačného školného JE zahrnuté

 

 

 • poskytovanie výučby pre podporu inteligencie dieťaťa a rozvoj myslenia, vychádzajúcej zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0;

 • výučba v cudzom jazyku - Anglicky hravou formou;

 • výtvarná výchova;

 • telesná výchova;

 • posteľná bielizeň, všetky hygienické potreby (uteráčiky, zubné kefky, pasty, krémy),

 • pracovná a reflexná vesta,

 • knihy, písanky, všetky učebné a výtvarné pomôcky,

 • narodeninová oslava s tortou so sviečkami a darčekom,

 • fotografovanie počas celého roka a iné.