top of page

naši ŠKÔLKARI

 

07:00 – 08:15

príchod detí, hry a hrové činnosti

8:15 – 9:15 

desiata, hygiena, rozcvička a pohybové cvičenie

9:15 – 10:15

edukačné aktivity: rozhovor o dennej téme a výchovno – vzdelávacia činnosť

10:15 – 11:45

pobyt vonku, prechadzky za poznanim

11:45 – 12:30

hygiena, príprava na obed, obed

12:30 – 13:00 

priprava na odpocinok

13:00 – 15:00

odpocinok

15:00 - 17: 00

hygiena, olovrant, hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pobyt vonku

Schedule
bottom of page