top of page

Naš TÍM

Našim škôlkárom ponúkame predprimárne vzdelávanie a program, ktorý je zábavný a navrhnutý tak, aby sa Vaše ratolesti rozvíjali vo všetkých oblastiach – ako fyzicky, tak aj sociálne, emocionálne a intelektuálne.

O vaše ratolesti sa stará príjemný a zodpovedný pedagogický personál so skúsenosťami a praxou.
Mgr.Kristína Ráczová

Absolventka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, v odbore Učiteľstvo psychológie a Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry. Zároveň aktívne ovláda anglický jazyk. Už 14 rokov je aktívnou tanečníčkou spoločenských tancov, víťazkou mnohých prestížnych medzinárodných tanečných súťaži. Od roku 2011 je členkou reprezentačného výboru Slovenskej republiky v tanečnom športe v kategórii latinskoamerických tancov a zároveň trénerkou zdravého aj integrovaného tanečného športu

PaedDr. Gabriela Mroceková

Absolventka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave so špecializáciou Francúzsky jazyk a literatúra - Prírodopis. Má viacročné skúsenosti ako lektorka francúzskeho jazyka vo Francúzskom inštitúte v Bratislave s dospelým i detským publikom formou komunikatívnej metódy, zároveň absolvovala štúdium a viaceré pedagogické stáže vo Francúzsku.

Zuzana Kontárová

Absolventka Bilingválneho gymnázia v Bratislave s talianskym vyučovacím jazykom. Momentálne je študentkou Pedagogickej fakulty v Trnave, v odbore Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Od detstva tancuje, najskôr spoločenské tance, neskôr aerobik a aktuálne sa venuje aj vyučovaniu zumby. Inšpiráciu na nové nápady čerpá aj počas behu v prírode. Okrem športu sa venuje aj zdravej výžive a zdravému životnému štýlu

MBA. Sylvia Fowler

Absolventka City University of Seattle a Vysokej školy Manažmentu v Bratislave so špecializáciou na podnikový manažment študovaný v anglickom jazyku. Má viacročné skúsenosti zo zahraničných stáži v USA a UK, ako counselor v detských kempoch. Od roku 2005 je aktívnou lektorkou anglického jazyka, ktorý vyučuje úspešnou metódou Super Simple Learning. Od detstva sa venuje plávaniu, atletike, reprezentačnému tanečnému športu a športovej gymnastike - ktorú aj trénovala a pôsobila ako rozhodkyňa.

bottom of page