top of page

Školský rok 2017/2018

 

 

September:

          Predstavovanie

          Kto som a aký som?

          Moja rodina

Október:

          Ľudské telo,

          Zdravie a choroba

          Zdravý životný štýl a zdravé potraviny

          Bezpečnosť cestnej premávky

          Dopravné prostriedky

November:

          Svet – Antarktída, Arktída, Amerika

          Svet – Afrika, Ázia, Austrália

          Európa

          Slovensko, moja rodná vlasť

December:

          Sviatky a naše kultúrne dedičstvo

          Vianoce a vianočná tradícia

Január:

          Práca a význam ľudskej práce

          Dobré a zlé ľudské vlastnosti

Február:

          Komunikácia a riešenie konfliktov

          Neverbálne reakcie, empatia, pomoc a obdarovanie

          Základné emócie

Marec:

          Tvary a farby,

          Pridelovanie a tiredenie podĺa kritérii

          Číselný rad

Apríl:

          Rastliny a starostlivosť o ne

          Stromy, kvety, kríky.

          Huby.

          Živočíchy (baktérie, vírusy, malé živočíchy)

        

         

bottom of page